Cafét

Hit till cafet kommer gästerna  både ridande, cyklande, gående och med olika motorfordon.